Skip to main content Skip to search

Naujienos

Individualios veiklos buhalterinė apskaita

Individuali veikla suteikia galimybę žmonėms dirbti laisviau ir lanksčiau, įgyvendinant veiklą pagal patiems priimtus principus. Tačiau tai nereiškia, kad individualios veiklos buhalterinė apskaita vykdoma personalizuotai, pagal asmenines nuostatas. VMI yra teisiniais reglamentais apibrėžusi, kaip turi vykti finansinė apskaita, todėl norime su jumis pasidalinti šia informacija bei naujienomis.

Apskaitos principai

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos keitėsi individualios veiklos buhalterinės apskaitos principai. Iki šiol ne PVM mokėtojai (asmenys, kurių pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 tūkstančių eurų) turėjo vadovautis pajamų apskaitos principu, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. O PVM mokėtojai – kaupimo apskaitos principas, tad pinigai pripažįstami pagal sąskaitos išrašymo datą. Šiais metais įsigaliojo pakitimas, kad ne PVM mokėtojai gali rinktis jiems patogiausią principą – pajamų apskaitos arba kaupimo apskaitos, tuo tarpu PVM mokėtojams lieka tas pats, pinigų kaupimo apskaitos principas. Būtina paminėti, kad visi individualios veiklos buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti saugomi 10 metų.

Privalomi mokesčiai

Pinigus apskaitėme, tad sekantis etapas – individualios veiklos mokesčiai. Žinoma, individualios veiklos buhalterinė apskaita reikalinga ne tik tam, kad sektume, kaip mums sekasi, bet ir tam, kad sumokėtume valstybei visus būtinus mokesčius. Individualios veiklos savininkams priskiriamos šios mokestinės prievolės:

 1. PSD – privalomas socialinis draudimas yra mokamas kiekvieną mėnesį tam, jog
  gautumėte būtinas medicinos paslaugas nemokamai, tačiau papildomai, metų
  pabaigoje, pagal jūsų gautas pajamas gali būti paskaičiuojama papildoma suma. PSD įmokų nereikia mokėti tiems, kurie mokosi mokykloje, studijuoja, yra drausti darbdavio ir gaunantys pensiją.
 2. VSD – valstybinis socialinis draudimas. Jis gali būti mokamas kas mėnesį arba
  kartą per metus deklaruojant pajamas. Šio mokesčio pagrindu mums išmokamas
  biuletenis, motinystės ir vaiko priežiūros atostogų išmokos, skaičiuojamas stažas ir
  pensija. Šių įmokų nereikia nemokėti, jei tai yra pirma savarankiška veikla nuo 2018-
  01-01.
 3. GPM – gyventojų pajamų mokestis. Gali būti mokamas kas mėnesį, tačiau
  dažniausiai jį mokame kartą per metus, pateikus metinę pajamų deklaraciją. Šiam
  mokesčiui taikomos tam tikros išlygos, tad siūlome pasitarti su buhalteriu, galbūt jūsų
  atveju yra galimybė dalį šių mokesčių susigrąžinti.
 4. PVM – pridėtinės vertės mokestis. Jei atitinkate PVM įstatyme nurodytas
  mokestines sąlygas, jums gali atsirasti prievolė sumokėti šį mokestį.

Pasinaudokite individualios veiklos pajamų mokėtinų mokesčių skaičiuokle  ir sužinokite mokėtiną sumą.

Individualios veiklos mokėtina pajamų mokesčio suma:

Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) neviršija 20 000 Eur, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5 proc. pelno.

Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) viršija 20000 Eur, pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5 proc. iki 15 proc.

Kai individualios veiklos metinis pelnas pasiekia 35000 Eur sumą, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Banko sąskaita

Paprastai nėra griežtų nurodymų, tad jūs galite arba naudotis savo asmenine sąskaita pajamoms gauti, arba atsidaryti papildomą sąskaitą. Individualios veiklos buhalterinę apskaitą tvarkyti bus lengviau, jei turėsite atskirą sąskaitą, taip joje nesimaišys asmeninės išlaidos ir užtruksite daug mažiau laiko pildant pajamų ir išlaidų žurnalą.

Individualios veiklos dokumentai

Individualią veiklą vykdantys asmenys turi vadovautis LR įstatymais ir gali išrašyti šiuos dokumentus:

 • Sąskaita faktūra. Šį dokumentą išrašome už atliktas paslaugas ar parduotus
  produktus, ji nesinaudojate kasos aparatu.
 • PVM sąskaita faktūra. Šis dokumentas aktualus tik PVM mokėtojams, kuriais, kaip
  minėjome, tampama per pastaruosius 12 mėnesių veiklą Lietuvos teritorijoje už
  parduotas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas viršijote 45 tūkstančių eurų ribą.
 • Kasos aparato kvitas. Kvitas išduodamas tik jei naudojatės kasos aparatu.
  Kiti apskaitos dokumentai. Mokėjimo pavedimai, pinigų priėmimo kvitai ir pan.

Pajamų ir išlaidų žurnalas

Individuali veikla fiksuoja ne tik pajamas, bet ir išlaidas. Šiuo metu išlaidas galite apskaityti keliais būdais – arba taikyti fiksuota 30%, nuo gautų pajamų, išlaidų modelį, arba rinkti sąskaitas ir čekius skaičiuojant faktines veiklos išlaidas. Pastarasis variantas apsimoka tuomet, kai žinote, kad išleidžiate daugiau nei 30% uždirbamų pajamų.

Taigi, individualios veiklos buhalterinė apskaita – tai būtinas verslo vykdymo procesas, kurio tikslumas ne tik lemia aiškų veiklos pelningumą, bet ir užtikrina teisingą ir savalaikį mokestinių prievolių apskaičiavimą.