Skip to main content Skip to search

Personalo apskaita

Viena iš ypač svarbių įmonės užduočių – rasti darbuotojus, kurie kartu su įmone ryžtingai žingsniuos į tikslų įgyvendinimą ir padės užtikrinti veiklos sėkmę. Tačiau negana tik atrasti darbuotoją, nes vos paspaudus vienas kitam ranką, prasideda nuoseklus buhalterinis procesas, kurio pradžia –  darbo sutarties sudarymas.

„D&R Accounting” užtikrina šias personalo apskaitos paslaugas:

folders

darbo sutarties paruošimas, jos keitimo ir nutraukimo dokumentai bei su darbo santykiais susijusių dokumentų rengimas,

euro

darbo laiko ir užmokesčio apskaita,

calculator

nedarbingumo ir atostogų skaičiavimas,

doc-signed

įsakymų darbuotojams ruošimas.

Mūsų tikslas – pasirūpinti viskuo, kas būtina tvarkingai personalo apskaitai. „D&R Accounting” į klientų verslą žvelgia su pagarba, todėl siekdami palengvinti vadovų darbą atliekame visas svarbias užduotis susijusias su buhalterinėmis paslaugomis už juos, o tuo tarpu sutaupytą laiką vadovai gali skirti veiklos plėtros klausimams.

Ką verta žinoti apie personalo apskaitą kiekvienam darbdaviui?

Darbo sutartis – tai individualiai koreguojamas dokumentas, kuris reglamentuoja darbuotojo darbo laiką ir su tuo susijusius susitarimus. Tačiau ar žinojote, kad egzistuoja net 5 skirtingi darbo laiko rėžimai? Trumpos mūsų įžvalgos apie galimybes darbuotojams ir darbdaviams.

Nekintančios trukmės darbo rėžimas.

Šiuo atveju darbo laiko ar pamainos darbo rėžimas nekinta ir trunka tiek, kiek nurodo darbo sutartis. Tai dažniausiai mums žinomas administracinio darbo laiko reglamentavimas, pavyzdžiui, šiokiadieniai nuo 8 iki 17 valandos. Personalo apskaita šiam darbo laiko rėžimui yra gana paprasta.

Suminė darbo laiko apskaita.

Tokio tipo rėžimui personalo apskaita vertina darbo laiką, skaičiuojama per ataskaitinį laikotarpį (kuris negali viršyti 3 mėnesių paeiliui). Tokio rėžimo darbo sutartis dažniausiai sudaroma su specialistais, kurie dirba pagal slenkantį grafiką. Vieną savaitę darbuotojas gali dirbti 40 val., kitą 35 val., o sekančią dar 45 val., todėl vertinamas suminis darbo laikas.

Lankstus darbo sutarties grafikas.

Šis personalo darbo apskaitos rėžimas leidžia darbdaviui nustatyti fiksuotas valandas, kada darbuotojas privalo būti darbe, o likusią, nefiksuotą darbo laiką, jis gali atidirbti pasirinktu dienos metu. Esant susitarimui, nefiksuotą darbo laiko dalį galima perkelti į sekančią darbo dieną.

Suskaidytos darbo dienos laiko režimas.

Suskaidytu rėžimu dirbantis darbuotojas gali turėti pertrauką tarp darbo laiko, kuri trunka ne ilgiau nei 2 valandas, neįskaičiavus laiko pailsėti ir pavalgyti. Pavyzdžiui, žmogus dirba 5 valandas, tuomet turi 3 valandų pertrauką, per kurią jis neprivalo būti darbo vietoje ir vėliau grįžta likusiam 3 valandų darbo laikui.

Individualus darbo laiko režimas.

Tokia darbo sutartis leidžia darbo rėžimą planuoti individualiai, tačiau jis negali viršyti maksimalaus darbo laiko ir minimalaus darbo poilsio reglamentų.

Šie pasirinkimai suteikia galimybes tiek darbdaviui optimizuoti veiklą pagal jos specifiką, tiek darbuotojui pasirinkti jam priimtiną ir asmeninius poreikius atliepiantį darbo rėžimą.

Darbo sutartis – naujausi reikalavimai

Kaip rašoma Valstybinės Darbo Inspekcijos tinklapyje: „2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso pakeitimams įteisinta prievolė darbdaviui dar iki darbuotojo darbo pradžios raštu pateikti papildomą informaciją dėl bandomojo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, būtina nurodyti teisę į mokymo paslaugas, darbdavio su socialiniu draudimu teikiamas susijusias apsaugas.

Jau anksčiau nustatyta, kad darbo sutartyje būtina pateikti informaciją apie darbdavį (visą darbdavio pavadinimą, kodą, registruotą buveinės adresą), darbo funkcijos atlikimo vietą, darbo sutarties rūšį, darbo funkcijos apibūdinimą arba aprašymą, darbo pradžią, kasmetinių atostogų trukmę  ir kt. (visas sąrašas nurodytas Darbo kodekso 44 straipsnyje).

Į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) dažnai kreipiasi darbuotojai, kuriems aktualūs individualūs darbdavio ir darbuotojo teisiniai santykiai, ypač susiję su darbo sutarties sudarymu bei vykdymu. Būtent todėl svarbu akcentuoti, kad 2022 m. liepos 29 d. priimtu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma“.

 

Išsamiau kokias funcijas gali ( turi ) apimti darbo sutartis:

 

 1. Darbo funkcija;
 2. Darbo apmokėjimas;
 3. Darbovietė;
 4. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (kai darbdavys – fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta)
 5. Darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;
 6. Darbo sutarties rūšis; išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmė ir sąlygos;
 7. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);
 8. Darbo pradžia;
 9. Numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
 10. Kasmetinių atostogų trukmė;
 11. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva; darbo sutarties pasibaigimo tvarka;
 12. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai), darbo užmokesčio mokėjimo terminai ir tvarka;
 13. Nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka. Jeigu kasmetinių atostogų trukmę, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarką, darbo (pamainos) keitimo tvarką, išbandymo termino trukmę ir sąlygas, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus, darbo sutarties pasibaigimo tvarką ar darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.
 14. Informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką;
 15. Teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia;
 16. Socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

 

Atsisiųsti pavyzdinę darbo formą ( 2023 ) galite paspaudę ant sutarties paveiksliuko.

 

pavyzdine darbo sutarties forma

Pavyzdine darbo sutarties forma